Posts Tagged ‘long-review’

Mother – Sự man dại của tình mẫu tử

Posted by: Hisashi on October 26, 2009

Haeundae (2009)

Posted by: Hisashi on September 20, 2009

My Dear Enemy – Hỡi người thù thân thương…

Posted by: Hisashi on August 8, 2009